Marriage proposal Sardinia, beach.
A wedding proposal on a rainy day in Sardinia, near Sassari, on the beach.

 proposta di matrimonio Sardegna spiaggia
proposta di matrimonio Sardegna spiaggia
proposta di matrimonio Sardegna spiaggia
wedding proposal on the beach sardinia
proposta di matrimonio Sardegna spiaggia
wedding proposal sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal on the beach sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal on the beach sardinia
wedding proposal sardinia
wedding proposal on the beach sardinia
wedding proposal on the beach sardinia

Leave A

Comment